Công Ty Du Lịch và Khách Sạn Linh Bình

Địa Chỉ: 187 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện Thoại : 0947 494 889

Email: khachsangiarevietnam@gmail.com

Fanpage : facebook.com/khachsangiarevietnam/

Website: datphong.khachsangiarevietnam.com

Số Điện Thoại (*)